13 lipca 2017

Oświadczenie p. Lucyny Wojeńskiej dotyczące wręczonego jej dnia 13 lipca 2017 Rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem:

Niniejszym, z uwagi na prośby wielu osób, zwłaszcza Rodziców dzieci, które powierzone były opiece kierowanego przeze mnie Przedszkola, przerażonych perspektywą mojego usunięcia, oburzonych 'wakacyjną' metodą czystki, wzywających mnie do obrony mojego dobrego imienia, zamieszczam swoje oświadczenie dotyczące 'przyczyny rozwiązania umowy' .

Wymieniony na początku 'brak współpracy z Pani strony polegający na nieudostępnieniu na prośbę Organu prowadzącego w dniu 04.07.2017 akt osobowych, w tym umów o pracę pracowników zatrudnionych w placówce'' jest całkowicie fikcyjny i utworzony na potrzeby realizowanego przez Proboszcza ‘zadania’, którym było moje zwolnienie. Nigdy, ani poprzedniemu, ani obecnemu Organowi prowadzącemu, nie utrudniałam zgodnego ze Statutem Przedszkola wglądu w jakiekolwiek akta, w tym pracownicze. Doświadczona smutnymi wydarzeniami z przeszłości prosiłam jedynie o korzystanie z nich zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, czyli w gabinecie Dyrektora, miejscu odpowiednio przystosowanym do administrowania danych. Ks. Domirski nie zgłosił żadnych zastrzeżeń co do takich procedur ani dnia 04 lipca, ani potem, z 13.07.2017, dniem wręczenia mi wypowiedzenia, włącznie. Czy, poza tym, w 3. dniu swego urzędowania jako Proboszcz i nie będąc jeszcze oficjalnie reprezentantem Organu Prowadzącego (uzyskał zaświadczenie dopiero 11.07.2017), po kilkuminutowej, spokojnej zasadniczo rozmowie ze mnę, w której ani razu nie kwestionowałam jego uprawnień, mógł uczciwie wyrazić diagnozę o ‘braku współpracy’ w jakiejkolwiek dziedzinie?

 Wymieniane dalej „zalecenia powizytacyjne” (uniemożliwienie wdrożenia zaleceń Biskupa Drohiczyńskiego ks. Tadeusza Pikusa przedstawionych w „Protokole z Wizytacji Kanonicznej Parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, w Dekanacie Bielskim , przeprowadzonej w dniach 9 kwietnia, 14-16 oraz 18 maja 2017 r. przez JE Ks. Biskupa Tadeusza Pikusa, Biskupa Drohiczyńskiego” z dnia 28.06.2017r), w realizacji których rzekomo nie współpracowałam, nie zawierają żadnych innych znanych i odczytanych mi treści niż ta, iż ‘zaleca się, żeby Dyrektorem Przedszkola został Proboszcz Parafii; odpowiednio zmieniony został Statut Przedszkola i nazwa Przedszkola na ‘Katolickie’. Za pokojowe, mądre, racjonalne, zgodne z wymogami sprawiedliwości i miłości rozwiązanie tego dylematu odpowiedzialny był zatem ks. Domirski. To było jego zadanie (nie moje). Czy tak się z niego wywiązał? Jak widać ks. Proboszcz tak nie potrafił, ale winą za to obarczył mnie. Warto też zwrócić uwagę na tempo i czas ‘wprowadzania powyższych zaleceń’. Zatem i ta ‘przyczyna’ jest sfingowana na potrzeby uzasadnienia z góry powziętego zamiaru.

Wymieniona na końcu ‘przyczyna’ (oraz utrata zaufania wynikająca z rozbieżności przekazywanych informacji dotyczących sytuacji finansowej placówki, posiadanych oszczędności oraz planowanych inwestycji) jest mi zupełnie niezrozumiała w kontekście szczątkowych jak dotąd, kilkuminutowych co do sytuacji finansowej Przedszkola, kontaktów i rozmów z ks. Domirskim (patrz wyżej, odnośnie ‘przyczyny’ nr 1). Co do kondycji finansowej Przedszkola – dość że tu wspomnę tylko, iż ma ogromne oszczędności, które zgromadzone zostały na konkretne, zakomunikowane ks. Domirskiemu inwestycje.

O ile jednak pierwsza ‘przyczyna’ i druga były absurdalne, ta nie tylko jest fikcyjna, ale i krzywdząca, oburza mnie dogłębnie.

Ocenę powyższych działań pozostawiam Państwu, którzy najlepiej wiecie, jaką jestem osobą. Nie mam się czego wstydzić, z pewnością żadnej z wymienionych tu rzeczy, nie wspominając już rozpuszczanych insynuacji przez osoby, które będąc świadome absurdalności powyższych ‘powodów’ doszukują się innych ‘możliwych’, choć zupełnie niezgodnych z moją osobowością, ‘okoliczności’. Niech się wstydzą ci, którzy je powielają. O mojej pracy świadczą owoce (zgodnie z zasadą podaną przez Pana Jezusa z ewangelii wg Mateusza 7,16-20), prestiż Przedszkola Karmelki i wasze dotychczasowe zadowolenie.

02 lipca 2017

2 lipca przywitaliśmy nowego Proboszcza w Karmelu

Z radością przywitaliśmy dzisiaj ks. kan. Zbigniewa Domirskiego, którego podczas Mszy św. o godz. 10.15 w nowy urząd, po odczytaniu stosownych dekretów JE ks. prof. Tadeusza Pikusa, wprowadził dziekan bielski, ks. prał. Kazimierz Siekierko. Nowego Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel z biciem serca, poruszonego napiętym oczekiwaniem, przywitaliśmy jako ostatnia grupka w długim szeregu przedstawicieli różnych społeczności parafialnych. Przedszkole reprezentowała p. Lucyna Wojeńska, Dyrektor Przedszkola, p. Stanisław Wojeński, z-ca dyr. ds. wychowania oraz trójka karmelkowych dzieci, Emilka Żero oraz Marysia i Zuzia Hryniewickie, zarazem dzieci naszych pracowników, którzy stali nieopodal. Dziewczynki wręczyły ks. Zbigniewowi piękną kolorową wiązankę róż, goździków i gerber. P. Lucyna, wzruszona chwilą, przedstawiając naszą reprezentację przyłączyła się do dobrych życzeń poprzedników i zapewniła ks. Zbigniewa, że może być pewnym naszego odwzajemnienia miłością każdego, najdrobniejszego nawet, aktu swojej życzliwości. P. Stanisław, który trzymał w ręku piękny obraz anioła – w którego atrybutach można by dostrzec i słońce, i księżyc, dzień więc i noc czuwającego nad Karmelem reprezentowanym przez dwie kościelne barokowe wieże – namalowanego pod okiem p. Agnieszki Perkowskiej przez utalentowane jej (oraz p. Wojeńskiego) uczennice Gabrysię Zielińską i Nikolę Sadowską, przeczytał z dedykacji na jego odwrocie wiersz, którego 13-zgłoskowe strofy wyrażały radość z zasłyszanych kompetencji i zalet nowego pasterza parafii (jest psychologiem, a więc bliski jest mu temat rozwoju człowieka) oraz pragnienie, by się z miłością zbliżył i sam doświadczył miłości wychowywanych w Karmelkach dzieci. A oto obraz i dedykacja na odwrocie:

A.D. MMXVII, d. II Iulii

Witamy Cię w Karmelu, który zniżył stoki

Rad, że pierwsze czyniłeś w nim kapłańskie kroki:

Słyszał o cnotach licznych, twej miłości Boga

I bliźniego, w czym wspiera Cię wzrok psychologa,

Strażacy kapelana – gdy-ś ludu podpora –

Biskup zaś ma zacnego w Tobie konsultora.

 

Lecz Parafia nie czeka już większego cudu

Niż, czcigodny Zbigniewie, byś blisko był ludu.

I byś także był blisko dusz maluczkich wielu,

Których wrzawę usłyszysz w Przedszkolnym Karmelu.

A że już Cię kochają i więcej poświęcą,

Świadkiem ten Anioł ręką pisany dziecięcą...

(Stanisław Wojeński)

                        Z miłością spieszącą odwzajemnić każdy przejaw dobroci i z radosnym oczekiwaniem twojego, drogi Ojcze Zbigniewie, przewodnictwa,

                        Życzący Ci dużo sił ciała, duszy i ducha, krzepionych mocą i łaską Bożą,

                        Dyrekcja, Kadra i Dzieci Przedszkola Karmelki

 

A oto moment, w którym ks. Domirski ‘przyrzeka, że zarówno w słowach, jak w postępowaniu będzie zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim...’

01 lipca 2017

Wakacje! Zdrowo odpoczywajcie!

Wyjeżdżającym na wakacje Rodzicom i ich dzieciom życzymy bezpiecznego, radosnego i umacniającego ciało i ducha pobytu w miejscach odpoczynku. Zachowując rozwagę cieszcie się każdą chwilą, upajając się pięknymi sceneriami, rozkoszując się swoim towarzystwem, dobrym słowem, oryginalną (ale zdrową) żywnością wśród dobrej pogody, zachowując krzepkie ciało i chciwy wiedzy umysł. I niech Pan Bóg przez swoich aniołów nad wami czuwa. Wracajcie z nowym wigorem, cali i zdrowi!

Dyrekcja i Kadra Przedszkola Karmelki