Przedszkole Niepubliczne Karmelki miało kiedyś taką wizję

Byliśmy przedszkolem niepublicznym przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim. Pochodząca od niej nasza nazwa Karmelki, nawiązuje do tej obfitującej w ogrody, wydarzenia i przemiany wyżyny w Ziemi Świętej. Również w naszym Przedszkolu, niby w ogrodzie, otaczaliśmy się wzorcowym pięknem, zwłaszcza słów i czynów, które pielęgnowaliśmy z dziećmi podczas zbierania przez nie doświadczeń w sferach ciała, umysłu, uczuć i obyczajów (bycia z innymi). Każdy ich krok naprzód to milowe wydarzenie w ich rozwijającym się od przemiany do przemiany człowieczeństwie, którego istotą jest rozum i wola.

Z dumą rodzącą zobowiązanie przyjmowaliśmy wysokie oceny naszego Przedszkola, zarówno ze strony Kuratorium Oświaty, jak i szerokiej opinii publicznej, w tym zwłaszcza zadowolonych Rodziców i nauczycieli następnego szczebla edukacyjnego. Przypisywaliśmy to zdolnościom naszej kadry do stwarzania optymalnych umysłowo, emocjonalnie i społecznie warunków rozwoju dzieci, które otrzymując pełne miłości wsparcie swoich Mistrzów chętnie otwierają się na wyzwania i wychodząc z dotychczasowych ‘granic’ swego rozwoju gotowe są na sprostanie coraz wyższym wymaganiom.

Za podstawowy motor rozwoju uważaliśmy aktywność własną dziecka, zarówno w sferze ciała (rozwój fizyczny poprzez aktywność ruchową, zwłaszcza na świeżym powietrzu w naszym parafialnym ogrodzie, i gimnastyczną na auli), jak i Muz (rozwój sfery umysłu i uczuć poprzez muzykę, sztukę, literaturę i matematykę), by użyć określeń z platońskiego modelu wychowania (Politeia). Stąd też za nieodłączny warunek ich prawidłowego rozwoju, dający im świadomą, rozumną i szeroką podstawę kulturową i aksjologiczną, uważaliśmy pielęgnowanie prostych nawyków religijnych oraz objaśnianie świata w kontekście chrześcijańskiej historii i etyki. Dbaliśmy o to, by stwarzane przez nas warunki zapewniały dzieciom rozwój pełny, spójny i integralny, żeby wysokiemu poziomowi kognitywnych umiejętności dorównywała jakość charakteru, giętkość społeczna, wytrwałość w zadaniach i ciekawość świata. Nade wszystko jednak dzieci spotykali się z naszą obdarzającą miłością, która jest paliwem ich rozwoju...

Na stronach naszego miejsca w sieci znajdowaliście Państwo historyczne i aktualne informacje o wydarzeniach i dokonaniach poszczególnych grup wiekowych dzieci, a także indywidualnych dzieci. Możecie wrócić do sprawozdań z uroczystości, podczas których treść i forma dziecięcych prezentacji osiągały apogeum. Jeżeli chcecie cieszyć się z podobnych osiągnięć swojego potomstwa, odwiedźcie nas... tam, gdzie znowu zaczniemy działać...

Oprócz blogu na niniejszej witrynie (patrz zakładka Blog) wciąż aktualny jest blog dla osób zainteresowanych wydarzeniami z 13 lipca, pragnących tam wyrazić swoją opinię, na stronie:

https://przedszkoleblog.wixsite.com/karmelki