Lucyna Wojeńska                                                                             Bielsk Podlaski,26.04.2017

Dyrektor Przedszkola Karmelki

w Bielsku Podlaskim

                                                                                 Ks. prał. płk Henryk Polak

                                                         reprezentujący organ prowadzący

                                                         Przedszkole Niepubliczne Karmelki,

                                                         Parafia p.w. MB z G. Karmel

                                                         W Bielsku Podlaskim

                                                         w/m

Szanowny księże Proboszczu,

 

1.     Nawiązując do rozmowy telefonicznej w dniu wczorajszym, w której przypomniał  mi Ksiądz o tym, że niemożliwe będzie, od miesiąca września, przebywanie grupy przedszkolnej, składającej się z 22 dzieci w wieku 6 lat, w salce pod plebanią, z uwagi na niespełnialne niektóre normy higieniczne, uprzejmie przypominam Księdzu, że do obowiązków organu prowadzącego należy „zapewniania warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych” (Statut Roz.§11,pkt1.1 na podst. Ustawa o systemie oświaty z 1991 r. ze zm., Art. 5, ust.7).

W związku z powyższym uprzejmie proszę o wyznaczenie miejsca, w którym dzieci te mogłyby realizować „obowiązek przedszkolny” w terminie nie dłuższym niż do końca maja br., ponieważ po zaplanowaniu niezbędnych działań w okresie wakacyjnym należałoby przeprowadzić niezbędny remont wskazanego miejsca, by dostosować je do przebywania w nim małych dzieci.

 

2.     Ponadto wzywam po raz kolejny Organ Prowadzący do niezwłocznego zwrócenia pod nadzór Administratora danych  dokumentów, zawierających dane wrażliwe, podlegające ochronie, które zostały przez Księdza odebrane siłą bez zgody Administratora dnia 21.04.2017r., pozbawione ochrony administratora danych, przewidzianej procedurami nas obowiązującymi i dotąd nie zostały zwrócone. Przyczyny, dla których te dane (stanowiące wrażliwą część transzy dokumentów zabranych przez Księdza) nie powinny opuszczać miejsca dla nich przewidzianego procedurą lub powinny pozostawać pod nadzorem administratora, zostały dostatecznie wyjaśnione w piśmie, które zostało przekazane Księdzu dn. 25 kwietnia 2017 r.

 

3.     Do niniejszego pisma załączam też zażądane ode mnie od ks. Proboszcza dn. 21 kwietnia 2017 r. wyjaśnienia/odpowiedź ks. Proboszczowi, Organowi Prowadzącemu Przedszkole Karmelki na zarzuty dotyczące zwolnienia z pracy p. Wiesława Korzenieckiego, dozorcy-palacza oraz na zarzut narażenia dzieci na chłód, który mógłby zapanować przez niedogrzanie pomieszczeń od momentu zwolnienia dozorcy-palacza

 

Z należnym szacunkiem,

 

 

Lucyna Wojeńska, dyrektor Przedszkola Karmelki