Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 11 kwietnia 2017 roku

W związku z zarzutami podnoszonymi przez ks. prał. Henryka Polaka, proboszcza Parafii pw. MB z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim, reprezentującego organ prowadzący Przedszkola ‘Karmelki’, dotyczącymi decyzji kadrowych pani Lucyny Wojeńskiej, Dyrektor tego Przedszkola,

jednogłośnie, niżej podpisani, obecni nauczyciele Przedszkola ‘Karmelki’, potwierdzamy

pełne poparcie dla pani Dyrektor Lucyny Wojeńskiej, z najwyższym uznaniem podkreślając Jej ogromne zasługi dla istnienia i rozwoju naszego Przedszkola, Jej niezmordowane wysiłki, by stworzyć – niemal z niczego, ze skrawka pustej przestrzeni – kwitnące i wzorcowe, wręcz prestiżowe miejsce rozwoju dla katolickich dzieci oraz miejsce pracy w serdecznej atmosferze zaufania, współpracy i doskonalenia dla wielu osób oddanych sprawie wychowania katolickiego, stając się źródłem naszego zawodowego spełnienia i dogłębnego osobistego zadowolenia z wyjątkowych relacji międzyludzkich, które pod Jej charyzmatycznym przewodnictwem zawiązaliśmy z nią oraz między sobą.

Niniejszym afirmujemy nasze pełne zaufanie do pani Dyrektor, które nigdy dotąd w najmniejszym stopniu nie zostało naruszone, wszyscy bowiem uznajemy Jej niezwykły takt, wyczucie czasu, nadzwyczajną zdolność poszukiwania i osiągania kompromisu i ugody. Znana jest Jej niewyczerpana empatia wobec wszystkich uczestników społeczności, którą wraz z Przedszkolem stworzyła: wobec Kadry, Rodziców, Dzieci i przedstawicieli innych społeczności, wchodzącymi z nami w relacje.

Nie wyobrażamy sobie innej osoby w roli Serca i Umysłu naszej edukacyjnej placówki. Nikt, kogo nie zalecałaby Jej ujmująca osobowość, Jej zapał i Jej wytrwałość, a ponadto profesjonalizm, zmysł organizacyjny i oszczędność, Jej szerokie, zażyłe i owocne kontakty edukacyjne i społeczne, nie mógłby sprostać temu ogromowi zadań, któremu mimo wielu przeszkód wspaniale sprostała i wierzymy, że świetnie sprosta.

Dlatego z ogromną trwogą i całkowitą dezaprobatą przyjmujemy wszelkie sugestie, groźby lub plany spostponowania Jej roli czy wręcz Jej usunięcia, Osoby tak krystalicznie uczciwej, cierpliwej, pracowicie i bez reszty oddanej dziełu wartościowego wychowywania młodych pokoleń, otoczonej powszechnym szacunkiem i miłością.

Jesteśmy przekonani, że będąc działaniem pozastatutowym, a ukrywającym interesy nieprzejrzyste, sprzeczne z interesem Przedszkola, doprowadziłoby to do rozkładu zaufania wobec instancji prowadzącej, dysharmonii w spinaniu różnych ważnych aspektów funkcjonowania Przedszkola i jego społeczności, zatrucia atmosfery szczerych relacji między pracownikami Przedszkola, zakłóceń i deformacji w wizerunku Przedszkola u Rodziców i społeczności lokalnej.

 

Niniejsza uchwała może być wykorzystana przez panią Dyrektor Lucynę Wojeńską do reprezentowania poglądów całego Ciała Pedagogicznego Przedszkola.