Kilka słów w ramach historii...

 

 

 

Przedszkole Niepubliczne Karmelki przy parafii pw. Matki Bożej z Góry Karmel w Bielsku Podlaskim mieści się w budynku przy ul. Żwirki i Wigury 4 (wraz z zajmującym większą jego część Warsztatem Terapii Zajęciowej dla osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Caritas Diecezji Drohiczyńskiej), który ma długą i ciekawą historię, datującą się od 1633 roku. Wówczas staraniem i życzliwym sumptem Wazów i ich dworzan powstały budynki klasztorne, użytkowane przez zakon karmelitów trzewiczkowych aż do czasu jego likwidacji na ziemi bielskiej przez Prusaków.

Zaborcy, najpierw pruscy, potem rosyjscy, wykorzystywali budynki klasztorne do celów administracyjnych. Za II Rzeczypospolitej z czasem wróciły do kościoła katolickiego, służąc szczytnym celom społecznym (szkoła dla dziewcząt). Ponownie zagrabione pod koniec II wojny światowej, były wykorzystywane najpierw haniebnie w latach 1944-1957 (Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego), potem do celów użytecznych (m.in. poczta, szkoła muzyczna), by ostatecznie w wyniku wytrwałej walki sądowniczej wrócić i wejść – acz w opłakanym stanie – do substancji kościoła pw. Matki Bożej z Góry Karmel w 1992 roku i z czasem zacząć służyć, jak to jest dzisiaj, dobru wspólnemu.

Budynek klasztorny zbudowany jest z cegły na zaprawie wapiennej w kształcie podkowy. Jest to budynek czteroskrzydłowy, parterowy, tylko nad częścią środkową piętrowy, o dachu dwuspadowym pokrytym blachą. Elewacje budynku są skrajnie wyeksploatowane, ale dach, staraniem obecnego proboszcza ks. płk. Henryka Polaka i hojnością darczyńców został szczęśliwie wyremontowany. Budynek znajduje się pod nadzorem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

W części zajmowanej przez Przedszkole Karmelki przeprowadzono, przy ciasnym budżecie, dzięki wyrzeczeniom i niemal heroicznej dyscyplinie potrzebne renowacje i stosowne adaptacje wnętrz.

Przedszkolny budynek (250 m2 dwu mniejszych skrzydeł kompleksu poklasztornego), w ciągu niemal pięcioletniej historii naszego istnienia stał się, bezprzykładnie na tle innych instytucji edukacyjnych w powiecie, do granic możliwości adaptując każdy centymetr kwadratowy, schronieniem, miejscem pracy i nauki powierzanych naszej trosce i wychowaniu setki pochodzących z naszego miasta i okolic dzieci. Dzieło ich wychowania, o którym nieco poniżej, to bezsprzeczny triumf ducha nad bezwładną materią (tryumf historyczny wobec zła, które dotykało miejsce, oraz tryumf nad ubóstwem dysponowanej powierzchni), na pewno też jednak zarówno jeśli idzie o sferę formowania nieukształtowanych młodziutkich umysłów, woli i ciał, jak i tworzenia przyjaznej, dobrze poinformowanej, bezpiecznej, sprzyjającej rozwojowi zawodowemu, umacniającej rodziny, odświeżającej intelektualnie, moralnie atmosfery w lokalnej społeczności rodzin – i to na przekór istniejącym trudnościom finansowym, deficytom rozwojowym, skazom obyczajowym, różnicom kulturowym, etnicznym i religijnym.

Od roku 2011, kiedy Przedszkole ‘Karmelki’ rozpoczęło działalność, liczba uczęszczających dzieci, nad którymi sprawowaliśmy opiekę, wzrosła z 15 (w jednym oddziale) do obecnych 98 (w pięciu oddziałach). Przedszkole nasze cieszy się nieustannie szerokim, rosnącym zainteresowaniem, którego efektem jest płynne i ‘przedwczesne’ zapełnianie wszystkich nowotworzonych grup (nawet półtora roku do przodu) i tworzenie się długiej listy rodzin oczekujących. Te Rodziny to nierzadko skromni ludzie, stawający przed wyzwaniem opłacenia należności umożliwiających naszej placówce godziwie wywiązywać się ze statutowych zadań, którzy jednak nie chcą zrezygnować z korzyści, jakie dostrzegają w formacji, nauce i szlifach zdobywanych tutaj przez swoje pociechy na początku ich drogi życiowej.

Zdecydowaliśmy się zatem utrzymać odpłatność za przedszkole na możliwie najniższym poziomie – Rodziców wydatek comiesięczny to 140 zł plus 160 zł za żywienie – i nie obciążać ich za dodatkowe, regularne cotygodniowe zajęcia ze specjalistami, między innymi z rytmiki, tańca, plastyki (malarstwa i rzeźby), katechezy religijnej i chóru, języka angielskiego, łacińskiego i ćwiczeń logopedycznych. Ponadto raz w miesiącu gościmy u nas teatr wystawiający przedstawienia dla dzieci, kilkakrotnie w ciągu roku wyjeżdżamy z dziećmi na wycieczki autokarowe (np. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie), organizujemy pikniki rodzinne, etc. Tymi zajęciami obejmujemy więc wszystkie bez wyjątku dzieci, niezróżnicowane w naszym przedszkolu na pochodzące z zasobniejszych i mniej zamożnych rodzin, a realizując jego personalistyczną misję „zadaniem jest dziecko, celem człowiek”, staramy się w dążeniu do wszechstronnego, możliwie pełnego, rozwoju powierzonych nam dzieci dać z siebie osiągalne ekonomicznie, organizacyjnie i kadrowo najwyższej jakości maksimum zaangażowania.

 

Osiągając powyższe częstokroć musimy odkładać na później niektóre kapitałochłonne zakupy, tudzież remonty naszego zabytkowego obiektu, w którym jesteśmy zlokalizowani. Ceną dużych wyrzeczeń udało się nam atoli dokonać, stanowiących zresztą powód do niekłamanej dumy, adaptacji i instalacji, by wymienić nowoczesny, kolorowy i chyba najpiękniej (na obszernych błoniach) położony w naszym mieście plac zabaw. Dzięki posiadaniu entuzjastycznej kadry, w pełni dedykowanej misji naszego Przedszkola, potrafimy oszczędzić, wykonując samodzielnie niektóre prace, na przykład malowanie ścian w przedszkolu. Wysiłek wielu dobrych ludzi złożył się na nasz sukces. Zarówno firmy jak  i osoby prywatne ofiarowały nam dary swego serca (np. z ‘1%’ odpisu podatkowego uzyskaliśmy za rok 2015 ok. 3000 zł).

Pragniemy, aby dzieci powierzone naszej pieczy, nasze dzieci, były jak najlepiej przygotowane do wyzwań, z którymi będą się musiały zmierzyć, kiedy osiągną wiek szkolny. W poszukiwaniu odpowiadającej ich wiekowi najbardziej optymalnej formuły edukacyjnej, która zapewniłaby im radosne, interesujące, motywacyjnie pobudzające, poznawczo aktywizujące, zrównoważone w treści i formie, zarazem społecznie bogate, interaktywne środowisko rozwoju ciała, uczuć, woli, umysłu, ducha, a bezwzględnie dla tych sfer bezpieczne, dokonujemy regularnego przeglądu stosowanych przez nas metod i środków, nie rezygnując z żadnego wysiłku, dyscypliny wewnętrznej i budżetowej, które pomogłyby nam te cele osiągać z zyskiem dla misji i reputacji. Nasza kadra to młodzi, ale już okrzepli w dobrym dziele opieki i wspomagania rozwoju dzieci nauczyciele oraz równie doświadczeni pracownicy pomocniczy – wszyscy o wzorcowych manierach, pielęgnujący dobre obyczaje, dbający o jakość języka i myśli, otwarci na dobre zmiany, wciąż poszukujący skutecznych, zróżnicowanych metod osiągania dobra dzieci. Są wśród nas edukatorzy wieku wczesnego, językoznawcy, logopedzi, plastycy, muzycy, prawnicy, przyrodnicy, mający poza tym wielorakie inne zainteresowania, które z pasją potrafią wykorzystywać w swojej pracy. I w tych zabytkowych murach jako Przedszkole Karmelki staramy się działać możliwie najgodniej, tak jak na to zasługuje ich wiekowa, zaimpregnowana mądrością historia.

Jesteśmy przekonani, że rodzice, pracująca społeczność naszego Miasta, mogą swoje dzieci powierzać w nasze ręce bez trwogi, owszem, z wielkim spokojem i nadzieją uzyskania ogromnego wsparcia w ich opiekuńczo-wychowawczych obowiązkach, by z całym oddaniem wypełniać wyznaczone im obowiązki służbowe, a pomnażając dobro wspólne stwarzać następnym pokoleniom lepsze perspektywy rozwojowe.

Oficjalne logo Przedszkola Niepublicznego Karmelki

Aktualności

Nowa strona internetowa: Zobacz Przedszkole Niepubliczne Karmelki online. 

Przejdź do zakładki Aktualności

Znajdziesz nas tutaj 

Przedszkole Niepubliczne Karmelki

Żwirki i Wigury 4

17-100 Bielsk Podlaski 

 

Telefon: 691 - 765 - 791

E-mail:

przedszkolekarmelki@gmail.com

 

Godziny pracy

poniedziałek - piątek 7:00 - 17:00

 

Numer rachunku bankowego

Bank Spółdzielczy w Brańsku

03 8063 0001 0070 0706 8179 0001

 

 

Tyle osób nas już odwiedziło:

Wersja do druku Wersja do druku | Mapa witryny
© Przedszkole Niepubliczne Karmelki