Poniżej zamieszczamy załączniki wymienione w odpowiedzi na pozew. Patrz linki obok.

1. Protokół z wizytacji kanonicznej - zobacz, jak również mój komentarz

2. Notatka ks. Domirskiego dot. dnia 6 i 7 lipca 2017 - zobacz

3. Notatka ks. Domirskiego dot. dnia 4 lipca 2017 z piramidalnym kłamstwem 'poczciwego' bajarza ks. Domirskiego już w pierwszym akapicie - zobacz

4. Notatka ks. Domirskiego dot. dnia 3 lipca 2017 - zobacz

5. Ks. Domirski załącza również kopię pisma ks. Polaka z dnia 24 kwietnia - zobacz - identyczne z kopią, którą opublikowaliśmy w kalendarium - zobacz oraz odpowiedź na to pismo

6. Dekret bpa T. Pikusa z 30 maja 2017 mianujący ks. Domirskiego proboszczem parafii MB z G Karmel w Bielsku Podlaskim wraz z towarzyszącymi rozporządzeniami - zobacz (interesujący format i treść, które warto porównać z formą i treścią dekretu z 6 lipca mianującego ks. Domirskiego dyrektorem Przedszkola Karmelki - zobacz)

7. Zaświadczenie  ks. Domirskiego z 29 sierpnia o okresie urlopowym i pourlopowym wypowiedzenia umowy o pracę p. dyrektor L. Wojeńskiej - zobacz