(wpis z dn. 12 stycznia 2018)
W akapicie 1 str. 3 czytamy: „Powyższe okoliczności, jak również niezwykle bogaty i szczegółowy opis „zaangażowania powódki w przedszkole”, pokazują, że powódka traktowała prowadzenie przedszkola jako własny biznes, w rzeczywistości oderwany od ideologii chrześcijańskiej, której głoszenie legło u podstaw utworzenia przedszkola. W sposób ewidentny widać, że powódka nie liczyła się ze zdaniem i oczekiwaniami organu prowadzącego, innych członków wspólnoty korzystających z zasobów parafii, a nawet ze zdaniem i oceną księdza Biskupa. Najważniejsza była realizacja osobistych celów i planów p. Dyrektor.”

Opierając się na jakiejś tajemniczej logice (którą wywołuje jak różdżką czarodziejską za pomocą zaklęcia „pokazywać” [czytaj: „wykazałem, że”] oraz „w sposób ewidentny”) autor ‘Odpowiedzi’ konstatuje, że zaangażowanie i traktowanie pracy nad pięknym dziełem jako nad czegoś ‘własnego’ nie jest już cnotą i jest wręcz niechrześcijańskim wybrykiem. Za myślą tego akapitu stoi przedziwny etos pracy, w porównaniu z którym styl ‘mierny, bierny, ale wierny’ wymaga i tak nadmiernej aktywności. Autor (Polak i Domirski) kompletnie nie rozumieją dynamiki funkcjonowania przedszkola i fantazjują na temat tego, co powinna, a czego nie powinna robić jego dyrektor. Zwykłe działanie odpowiedzialnego menadżera polegające na osiąganiu dla przedszkola pełno-oddziałowości (tj. 4 odpowiednio licznych oddziałów, dla każdego rocznika dziecięcego, 3-, 4-, 5- i 6-latków) ‘opisuje’ jako hiperaktywność podyktowaną niezdrową ambicją!

Stylistyka tej części ‘Odpowiedzi na pozew’ jest cyniczna i gołosłowna. Bez żadnego dowodu próbuje przemycić podłą insynuację o działaniu na przekór woli organu prowadzącego lub biskupa. Na przekór jakiej biskupiej wypowiedzi? Wbrew jakiemu dokumentowi, instrukcji? Jedyne ustalenia z ks. biskupem (zob. notatka ze spotkania 28 kwietnia), mianowicie w sprawie możliwości wykorzystania dalszych pomieszczeń budynku poklasztornego, były co do joty i przecinka przez panią dyrektor respektowane, mianowicie w postaci wyzbycia się złudzeń, wcześniej rozbudzonych przez dyrektora Warsztatu (i powtórzonych p. dyrektor Wojeńskiej przez ks. Polaka i panią kierownik Warsztatu), co do perspektyw rozwoju w tym budynku. Cóż innego można było zrobić? Przecież nie dokonano żadnego zaboru, z którego trzeba by było się wycofywać. Ostatecznie też, po tym jak ks. Polak, wymówił grupie 5-latków pomieszczenie pod plebanią, p. Dyrektor musiała dla niej poszukać odpowiedniego lokalu dostępnego na rynku nieruchomości pod wynajem. Czy fakt, że ks. Polak postąpił tak nieczule i bezwzględnie (a pozwolił sobie na taką niefrasobliwość na spotkaniu z biskupem – zobacz notatka) i w zainicjowanym przez siebie kryzysie pozostawił radzenie z nim p. Lucynie, umywając całkowicie ręce od jakiejkolwiek pomocy, oraz fakt, że p. Lucyna podjęła wyzwanie i znalazła odpowiedni lokal blisko budynku poklasztornego, ratując tym samym rekrutację 3-latków (wstyd wypominać, ale jedyna pomocna rada ks. Polaka, organu prowadzącego, była: „nie rekrutować 3-latków!), czy te fakty są „ewidentnym” dowodem traktowania przedszkola jako „prywatny biznes”? Czy ratowanie wigoru instytucji (poprzez zapewnienie ciągłości rekrutacji) jest wyrazem „oderwania od ideologii chrześcijańskiej”? Może i jest, ale wtedy boję się definiować to, co autor przez tę „ideologię” musiałby rozumieć...