Sztuka mierzenia  w wychowaniu

prelekcja na zebraniu Rodziców 02 marca 2017, autor Stanisław Wojeński

Kiedy jakieś tydzień temu zacząłem myśleć o tym, co mogłoby wam pomóc lepiej wypełniać rodzicielską misję, uznałem, że skoncentruję się na 3 rzeczach: 1) na języku, potrzebie poprawiania jego jakości i ilości w codziennych celowych (np. poświęconych czytaniu) oraz przygodnych i rutynowych kontaktach z dzieckiem, na decydującej roli języka w kształtowaniu inteligencji, myślenia, samowiedzy, uczuć społecznych; 2) na więziach, budowanych na dedykowanej gotowości rodzica do wspierania dziecka (ja nazywam to miłością), ich roli w kształtowaniu, już od najwcześniejszych dni życia, zdrowej, bezpiecznej, wdzięcznej, ufnej we własne siły osobowości, świadomej swojej wartości, ciekawej świata i chętnej do nauki; 3) na motywacji, potrzebie wskazywania celów i wzmacniania woli, by zapalać i podtrzymywać w dziecku chęć do aktywności do zdobywania wiedzy i umiejętności i budowania miłych cech osobowości, wytrwałości i wewnętrznej siły, potrzebie chwalenia za konkretne wysiłki, ganienia za konkretne uchybienia, a unikania w oby wypadkach utożsamiania sukcesu lub porażki z osobą i jej wartością (finalne wartościowanie typu ‘jesteś mądry’, ‘jesteś głupi’).

Ale na krótko przed naszym spotkaniem mój ‘duch’ podpowiedział mi, że to będzie zbyt oderwane i rozsypie się bez wzniesienia na właściwym fundamencie. I nie chodzi nam o jakiś zgodny punkt egzystencjalny odwołujący się do wspólnego doświadczenia...

            Do czynienia mamy z dzieckiem, które wspieramy w drodze do pełnego człowieczeństwa. Zatem gdybyśmy mówili tylko o jakimś aspekcie jego życia, np. zdrowiu – trzeba by było sięgnąć do fizjologii, rozpatrzeć zapotrzebowanie jego organizmu na odpowiednią żywność, ruch i środowisko emocjonalno-społeczne. To byłby nasz fundament – wiedza o równowadze biologiczno-chemicznej, którą zapewniamy przez zrównoważoną dietę i ruch, dobrą atmosferę rozwoju, o tym, czemu sprzyjać, o co się starać, a czego unikać, co eliminować – wszystko dla tej równowagi, którą nazywamy zdrowiem...

            Co składa się zatem na tę równowagę, którą zwiemy dobrym wychowaniem – cel naszych wysiłków. Ktoś z Państwa, dobrze zorientowany, podpowiedziałby może, że chodzi o kilkanaście sfer rozwoju, a razem kilkadziesiąt umiejętności, które wyszczególnia podstawa programowa wychowania przedszkolnego, opracowana przez uznanych edukatorów wieku dziecięcego i ustanowiona prawnym kryterium wysiłków pedagogicznych placówek przedszkolnych. Kto ją przeczytał? Kto ją rozszyfrował? Kto ją stosuje? Czy ma taki obowiązek? Dla kogo jest ona?

            Na czym się opiera? (Czy jest poprawna?) Znów pytamy o fundamenty...

            Mogę Państwa uspokoić: umiejętności, które pomagamy dziecku rozwinąć, o których mówi podstawa programowa, to rzeczywiste dobra, których uzyskanie daje dziecku szansę zostać w przyszłości pięknym, zdrowym i dobrym człowiekiem. Kto zatem ma tych dóbr udzielać?

Kto kocha...

Quid autem est amare, nisi velle bonis aliquem adfici, quam maximis, etiamsi ad se ex iis nihil redeat (Cicero, De finibus, 2,24). “Czymże zatem jest ‘kochać’, jeśli nie to, żeby chcieć dóbr komuś przysparzać, i to jak największych, nawet jeśliby dla siebie samego nic się z nich nie zyskało”. Te słowa rzymskiego oratora i filozofa z I w. p.n.e., Cycerona, nie tylko są echem myśli platońskiej, ale też silnym przeczuciem-zapowiedzią chrześcijańskiej nauki ewangelicznej, apostolskiej i katolickiej (por. np. Łuk. 6,35[1]; 1Kor 10, 24,33[2]; 2 Tes 1,11[3]).

W kontekście obdarzającej miłości Boga, która jest zarazem jedynym przykazaniem chrześcijańskim, ostatecznym powołaniem człowieka współpracującego ze zbawczym planem Boga nie jest przyjęcie jakiejś życiowej roli, nawet tak wielopłaszczyznowej i egzystencjalnie angażującej jak bycie małżonkiem, owszem, i rodzicem – ale jest nim bycie miłującym dobroczyńcą, osobą odpowiedzialną za dobro innych, kochanych osób, w szczególności za kształtowanie cnót/charakteru, rozwijanie osobowości. Jako dojrzali, świadomi ludzie musimy się zatem zmierzyć z wychowawstwem i to na każdej placówce swojej aktywności (np. miejsce pracy), ale naturalnie przede wszystkim wśród najbliższych członków rodziny. Tak więc chociaż my, Przedszkole, jego pracownicy, nauczyciele i cała kadra (czy ktokolwiek inny, np. szkoła, instytucje państwowe), będąc pomocnikami Rodziców, w szczególnej mierze i wielowymiarowo pełnimy tę Bożą misję, w sposób istotny nie możemy zastąpić Rodziców jako czołowych szafarzy tych dóbr. Niewywiązywanie się Rodziców z tej misji może naznaczyć ich dzieci na całe życie niereperowalnym deficytem sprawności życiowych.

Niestety, w realizacji tego niepodważalnie wartościowego i prowadzącego do autentycznego samospełnienia celu przeszkadza nie zawsze właściwie oceniana okoliczność, iż otoczeni jesteśmy pozornymi dobrami, dobrami o małej wartości, których jednak łatwo stajemy się nałogowymi konsumentami. Zasłaniają nam one dobra rzeczywiste, większe dobra. Złaknieni wygodnego i przyjemnego życia, by użyć platońskiej myśli-obrazu, zastępujemy sztukę gimnastyczną i lekarską (rzeczywiście dbające o zdrowie) – praktyką kosmetyczną i kulinarną (dbające o pozór zdrowia, zadowolenie oka i ciała)[4]. Rzeczy bliższe, dobra pod ręką, wydają się większe, dostępniejsze, ponętniejsze, zapewniające szybszą gratyfikację. Dalsze – wydają się mniejsze, mniej wyraziste,  mniej pociągają, wymagają ruchu, wysiłku, pomniejszamy ich znaczenie. Dlatego platoński Sokrates w rozmowie z Protagorasem, czołowym teoretykiem i praktykiem wychowania Starożytnej Grecji z V w. p.n.e., w dobie jej  największego rozkwitu, pytając o podstawę programową Sofisty (a raczej jej rozumienie, definicję, bo było nią 5 kardynalnych cnót: sprawiedliwość, odwaga, roztropność, pobożność i mądrość), przeciwstawia potędze pozoru potocznych pojęć przemyślaną sztukę mierzenia[5], do określania rzeczywistych celów i dóbr w życiu i wychowaniu.

Pomyślmy, jak łatwo bagatelizujemy wielkość, znaczenie takich komponentów rozwoju jak język, ruch i wspólnotę. Kreskówki, ruchome obrazki telewizji i gier video łatwo i wygodnie zastępują własną obecność, rozmowy, czytanie, wspólne zabawy ruchowe, zręcznościowe, zagadki, rebusy, domino, puzzle, plansze, uczenie wykonywania i wytrwałego kończenia zadań – wspólnie i samodzielnie, by w nagrodę dać siebie i swój czas do ... wspólnych zabaw ruchowych, zręcznościowych... A co z waszym językiem? On jest odbiciem waszych myśli, a te – waszej wrażliwości na prawdę, dobro i piękno. Jakie są wasze myśli? Czy je wzbogacacie poprzez osobistą lekturę np. wartościowej literatury pięknej? Jest to konieczne, byście mieli zawsze pod ręką godne słowa, zdolne ukoić, ucieszyć, wzmocnić i poprawić innych.

Tak uczymy tutaj, w Karmelu. Kiedy chcemy, by mimo zmęczenia zdobyły się jeszcze na pewien wysiłek, robią to, bo obiecujemy, że np. wspólnie z nimi spędzimy czas na auli. I dotrzymujemy słowa, choć... bywa, że niemałą część naszych obowiązków wypełnimy długo poza naszym ‘płatnym’ czasem pracy.

I nie zastępujcie swego wkładu w ich rozwój lokowaniem dzieci na dodatkowych zajęciach, np.  z jęz. angielskiego lub niemieckiego, kiedy wasze dzieci mogą borykać się z trudnościami przyswajania tego, czego uczą się w przedszkolu, zarówno jeśli chodzi o języki obce, ale i w innych ważnych sferach rozwoju poznawczego i społecznego.

I jeszcze jedno przypomnienie z ostrzeżeniem: Od urodzenia do ok. 6-7 roku życia tworzy się w mózgu waszych dzieci najwięcej połączeń między neuronami (ich sieć międzyneuronowa staje się gęstsza niż kiedy będą kilkunastolatkami) – powstają warunki do intensywnego rozwoju, mające długofalowy i formujący wpływ na kształtowanie się ich mózgu, umiejętności i zachowań. Lata 0-7 to okres sensytywny, wrażliwy na naukę różnorodnych nawyków i umiejętności, np. językowych, matematycznych i społecznych. Jakie więc środowisko rozwoju ma dziecko: Czy jest to wsparcie osób znaczących (matka, ojciec, dziadkowie, nauczyciel), gry i zabawki językowo-matematyczne? Czy też może świecidełka elektroniczne, tabletoidy i tv z ruchomymi obrazkami, przy których upłynie większość krytycznego dla rozwoju życia dziecka?

Ponadto, skoro już weszliśmy na grunt neurofizjologii, warto wspomnieć o kilku przenikających się trybach funkcjonowania naszej psychiki, o których trzeba wiedzieć, by radzić z trudnościami poznawczymi dzieci. Wg najnowszych badań neurologów życiem psychiczno-ruchowym człowieka zawiadują 3 uniwersalne sieci, których ośrodki ulokowane są w różnych obszarach mózgu: 1) sieć wyróżniających się bodźców (sieć istotności) – z ciała i otoczenia – potencjalnie mocno zakłócająca proces uczenia się, zwłaszcza szkolnych umiejętności; by zminimalizować negatywny wpływ nadmiernej lub za słabej aktywności tej sieci należy zadbać o odpowiednią długość snu, dietę bogatą w przeciwutleniacze i ćwiczenia natleniające organizm; 2) sieć spoczynkowa (domyślna) jest aktywna przy braku wysiłku poznawczego, ale niezbędna jest przy rozpoznawaniu intencji, medytacji o sobie; wykorzystujemy ją do motywowania poprzez określanie celu poznania oraz poprzez wprowadzanie literatury pięknej, narracji do swojej samoświadomości, budując swoją tożsamość (ale już nie jakąś spójną wiedzę przyrodniczo-matematyczną) 3) sieć wykonawcza – najsilniej zaangażowana podczas szkolnych procesów poznawczych i wspieramy ją poprzez stosowanie odpowiednich metod przekazywania informacji oraz pomocy dydaktycznych; stymulujemy ją też podczas aktywności artystycznej takiej jak gra na instrumencie lub rzeźba.

W celu zilustrowania chcianych i niechcianych dróg rozwoju waszych dzieci, rzucam garść autentycznych obrazków, symptomatycznych dla niektórych problemów, które implicite zawarliśmy w powyższych słowach, a zarazem dla sukcesów, które odnoszą dobrze wychowywane dzieci, spójnie w swoim domu i w swoim przedszkolu. Nieautentyczne będą tylko imiona, które – dla spójności z przywoływanymi autorytetami starożytnymi – pochodzą ze starogreckiej literatury...

Empatia: „Proszę Pana, Orfeusz płacze.”

„PP, ktoś zgubił rękawiczkę.”

(Może to być efektem takich rozmów: „Synu, dlaczego, jeśli znajdziesz w Przedszkolu lub na podwórku jakiś przedmiot, zabawkę, rękawiczkę, etc., powinieneś oddać go w miejsce/osobie, do którego/której zgłosi się poszkodowany?”)

Pochwały za konkretny wysiłek: Achilles nosi coś na kształt elementu układanki z napisaną na nim sentencją mądrościową w rodzaju „Prawdziwy przyjaciel – ten, który co dobre o Tobie powie innym, a złe – tylko w twoje oczy”. Odczytali i w kilkuosobowej grupce nauczyli się na pamięć. Szukali dorosłego, by się tym pochwalić. Otrzymują zasłużoną pochwałę.

Pobożność, duchowość, sacrum: Ajaks przy obiedzie (kiedy Bogu przypisuje się dobrodziejstwo życia i jego podtrzymywania). „A mama mówi, że człowiek pochodzi od małpy.” „Pochodzi od Boga. Ale gdyby Bóg tak chciał, to oczywiście mógłby ciało człowieka wyprowadzić z małpy.”

Safona – podczas lektury opowieści biblijnych, cud Jezusa rozmnożenia 5 chlebów i 2 ryb oraz chodzenia po wodzie: „Mama w to nie wierzy. Ale ja w to wierzę...”

Emocjonalność/ Odporność na stres, prowokacje/ Niekonfliktowość: „Dlaczego pokazujesz jej język?” „Bo ona myśli, że jestem głupia!” (wystarczyło spojrzenie). „Dlaczego ją popychasz/kopiesz?” „Bo ona bierze/naśladuje moją zabawę (tematyczną)!”

(Jakim dzieciom przychodzą na myśl podobnie drapieżne rozwiązania? O zaburzonej równowadze przekaźników regulujących stres (rozwój więzi i poczucie bezpieczeństwa)? O słabo rozwiniętych sferach wyższych odpowiedzialnych za empatię i hamowanie impulsów? Należy rozmawiać o prowokacjach i jak z nimi radzić. Nie bagatelizować reakcji, nie brać strony reagującej przemocą (utrwalamy złe mechanizmy). Korygujemy i dezaprobujemy konkretne reakcje i uczymy je kontrolować. Przeprowadzamy symulacje. Rodzice, którzy wiedzą, jakie problemy mają ich dzieci, muszą nad nimi pracować. (Meta-)Kognitywne podejście może nie przynosić natychmiastowych zmian, ale pozostawia w świadomości trwały depozyt, budulec dla formującej się samowiedzy.)

„Podzielcie się w pary, w których będziecie liczyć.” Dzieci siedzą w kole, więc oczekuje się, że każdy z siedzącym obok niego. „A ja z nim/ nią nie chcę…!” „Dobrze, odwrócę się, policzę do 3 – i macie być w parach.” Dzieci szybko się dobierają. Liczba ich jest jednak nieparzysta. Odyseusz: „Ja będę pracował też z tym dzieckiem, które pozostało (którego nikt nie wziął), w trójkę”.

„Diomedes, strofowany na osobności za to, że cię uderzył, kiedy zeszliście się, by wziąć drugie danie, mówi, że go popychałeś.” „Nie pamiętam. Wydaje mi się, że nie, że stałem jak inni.” „Czy nie uważasz jednak, że problem w dużej mierze polega na tym, że dzieci mają brzydki zwyczaj się tłoczyć, gdy mają coś uzyskać w kolejności, a nie chcą czekać i dostać to za innymi. Czyżbyśmy aż tak wiele tracili czekając kilka chwil dłużej? Nie lepiej więc stanąć w bezpiecznej odległości od innych, zwłaszcza, gdy obok stoją tak drażliwe osoby jak Diomedes?” „Tak, powinienem czekać, uważać i pamiętać o takich osobach.”

„Tata mi mówi, żebym oddawał.” (Czy 5-6-7-letnie dziecko rozumie, co to znaczy? A co, jeśli to dziecko i bez tego łatwo rozpala w sobie negatywną energię i reaguje impulsywnie? Co ja mówię swoim dzieciom? Jakich rad im udzielam? Czy rozumiem konsekwencje używania takiego języka?)

Egocentryzm/Niekonfliktowość: „A Penelopa ma dużo balonów i się nie dzieli!” „Porozmawiaj z nią. Nie żądaj, by się z tobą dzieliła, negocjuj, poproś, bądź miła.” (Ale to właśnie Medea ma problem, by być miłą, nawet gdy czegoś pożąda, co posiada ktoś inny.) „A czemu nie miałabyś zrezygnować i bawić się bez tych (wątpliwych) atrakcji?)

Wytrwałość/Wyręczanie/Samodzielność: „Diogenes nie zrobił tego samodzielnie...” „On się tak męczy… Pomogłam mu trochę...” (Dzisiaj za Diogenesa robicie szlaczki, a jutro przyjdziecie do szkoły: „Czy mogłaby Pani podnieść mu ocenę/ dać mu jeszcze jeden termin, szansę…”)

Wiem, że wywołam tym irytację niektórych z Was, ale jeszcze raz chcę gorąco zachęcić Was, Rodzice, do zaplanowania czasu na codzienną stymulację poznawczą (językowo-matematyczną) i emocjonalno-społeczną waszych dzieci w domu. Mimo np. ciągłego powtarzania w niezliczonych konfiguracjach, niektóre dzieci (zwłaszcza po dłuższej absencji) nie potrafią podać poprawnie nazwy bieżących miesięcy, miesiąca następującego, poprzedzającego… Przyczyna? Możliwy niedobór równoległego wsparcia w domu… Są jednak dzieci, które potrafią przypisać numer kolejny danemu miesiącowi – oraz wszystkie wymienić od dowolnego punktu w „tę i nazad”. Czy to tylko kwestia uzdolnień? Z mojej wiedzy wynika raczej to, że w niektórych domach istnieje praktyczna podstawa programowa wychowania...

Zakończmy więc dwoma obrazkami-profilami dzieci (jeszcze raz podkreślam, postacie to autentyczne, podobnie jak i wszystkie inne wyżej przywołane; nie dajcie zwieść się imionom):

Tristan jest mało wytrwały, szybko się nudzi, rezygnuje z aktywności (zabawy), gdy coś nie idzie jak z płatka; prosi o następną atrakcję (której koniec podobny). Nie uczy się niczego dobrze, jest niechlujny, jego uwaga chwilowa; jego zabawa z rówieśnikami jest mało wyrafinowana, w dużej mierze polega na robieniu koledze psikusów (np. nasypać piasku do kołnierza i uciec)…; gdy nie dostanie tego, czego teraz pragnie (od dziecka lub nauczyciela) – zalewa się łzami (podobnie jak wtedy, gdy w odwecie za swój psikus, zostanie symetrycznie potraktowany przez inne dziecko). W domu jest wyręczany; szybko zaspokaja się jego zachcianki, nie wymagając niczego w zamian; dostarcza się łatwych, niezobowiązujących do wysiłku i wytrwałości rozrywek; w domu czeka na niego tablet z licznymi ‘skakankami/strzelankami’…

Korynna delikatnie podchodzi do innych dzieci, uśmiechnięta. Czeka, podnosi rękę. Świetnie liczy. Chętnie i sprawnie uczy się na pamięć. Na krzywdy wrażliwa, ale reaguje cichym smutkiem. Bezkonfliktowa, ale ostrożna, nie łaknie ryzykownych wrażeń. Z ciekawością obserwuje przyrodę, chętnie słucha wyjaśnień. Czyta najtrudniejsze słowa. Nie protestuje, gdy trzeba się jeszcze trochę wysilić...

I oby to zabrzmiało jak błogosławieństwo: Nie odkładajcie na potem i nie zaniedbujcie się w dążeniu do spełnienia swego powołania – w dziele miłości, niesienia dobra, zwłaszcza swym najbliższym, coraz lepiej stosując ‘sztukę mierzenia’ do jego określania. I oby to dążenie do ‘pokoju duszy’, zgody z samym sobą, było waszą największą nagrodą – radością. Jeśli zgodzicie się na pozory, niechybnie doznacie smutnych rozczarowań, bólu, zwątpienia, pustki. Wybierzcie błogosławieństwo.

 

[1] Miłujcie [nawet] waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych.

[2] Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego! (...) nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni.

[3] aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby z mocą udoskonalił w was wszelkie pragnienie dobra

[4] Platon, Gorgiasz, 464B-465D

[5] ἡ μετρητικὴ τέχνη, metretike techne; „Umiejętność mierzenia potrafiłaby odjąć wszelką moc tym pozorom, a objawiając to, co prawdziwe, zapewnić spokój duszy na łonie prawdy i przynieść ocalenie życiu”, Protagoras, 356D